Agate žutog oka

Gemstone Info

Gemstone Opis

0 akcije

Agate žutog oka

Kupite prirodni žuti agat u našoj trgovini


Žuti agate za oči se nalazi u čvorovima ahata, koji su sastavljeni od silicijuma formiranog u stijenama. Ove šupljine nastaju iz plinova zarobljenih unutar tečnog vulkanskog materijala koji formira vezikule. Šupljine se zatim napune tekućinama bogatim silicijem iz vulkanskog materijala, slojevi se talože po zidovima šupljine koji polako djeluju prema unutra. Prvi sloj nanesen na zidove šupljine obično je poznat kao sloj temeljnog premaza. Varijacije u karakteru rastvora ili u uslovima taloženja mogu prouzrokovati odgovarajuću varijaciju uzastopnih slojeva. Ove varijacije slojeva rezultiraju pojasevima kalcedona, koji se često izmjenjuju sa slojevima kristalnog kvarca koji formiraju zagasiti ahat. Šuplji agati mogu se formirati i zbog taloženja silicijuma bogatog tečnošću, koji ne prodire dovoljno duboko da u potpunosti napuni šupljinu. Ahat će formirati kristale unutar smanjene šupljine, a vrh svakog kristala može biti usmjeren prema središtu šupljine. Agate oči pokazuju jedno koncentrično označavanje ili više koji se nazivaju očima. To je rijedak kamen.

ahat

Ahat je uobičajena stijena koja se sastoji od kalcedona i kvarca kao njegovih glavnih sastojaka, a sastoji se od širokog spektra boja. Agati se nastaju prvenstveno unutar vulkanskih i metamorfnih stijena. Dekorativne upotrebe agata datiraju još od antičke Grčke i najčešće se koriste kao ukras ili nakit.
Ahat je jedan od najčešćih materijala koji se koristi u umjetnosti rezbarenja tvrdog kamena, a obnovljen je na brojnim drevnim nalazištima, što ukazuje na njegovu široku upotrebu u drevnom svijetu; na primjer, arheološki oporavak na nalazištu Knossos na Kritu ilustrira njegovu ulogu u minojskoj kulturi brončanog doba.

Značenje agate žutog oka

Sljedeći dio je pseudo-naučan i zasnovan na kulturnim uvjerenjima.

Agate žutog oka promoviše unutrašnju stabilnost, smirenost i zrelost. Njegova topla, zaštitna svojstva podstiču sigurnost i samopouzdanje. Odličan je kristal koji se koristi tokom trudnoće. Agate takođe pomaže mladim majkama da izbjegnu dječji bluz koji se ponekad iskusi nakon porođaja, a dragulj Agate nošen između grudi potiče dojenje.

Agate žutog oka


Kupite prirodni žuti agat u našoj trgovini

0 akcije
greška: Sadržaj je zaštićen !!