Citat

geode

ahat

Agate geode

Oznake ,
Agat Agat je kamen koji se sastoji prvenstveno od kriptokristalnog silicijumida, uglavnom kalcedonije, naizmenično sa kristalnim kvarcama. Vidljiv je njenom finoćom ...
Čitaj više
greška: Sadržaj je zaštićen !!